Do lizinga u tri koraka

 
Do realizacije lizinga se dolazi kroz veoma jednostavnu i efikasnu proceduru.
Faze su sledeće:
 
1. Razmena informacija, prijava i analiza:

Već na prvom, informativnom sastanku kod nas ili kod prodavca predmeta lizinga klijent može popuniti zahtev za lizing, takođe popunjen zahtev za lizing se može predati i u najbližoj ekspozituri ProCredit Banke a po predaji potrebne dokumentacije klijent odmah ulazi u proceduru.
Preuzmite zahtev za lizing.
 
2. Odluka o lizingu:

Odluku o finansiranju putem lizinga donosi kreditni odbor ProCredit Leasing-a u roku od najviše 5 radnih dana po prijemu svih neophodnih dokumenata.
 
3. Otplata i praćenje:

Klijent koristi predmet lizinga i realizuje periodične uplate prema uslovima definisanim u ugovoru.
 

Za sve dodatne informacije i pitanja posetite nas ili nam pošaljite svoje pitanje.