Poslovna etika

Deo celokupne misije ProCredit Grupe, čiji je deo i ProCredit Leasing, je uspostavljanje standarda u finansijskim sektorima u kojima poslujemo. Želimo da uvedemo nove standarde, ne samo po pitanju ciljnih grupa kojima pružamo usluge i kvaliteta finansijskih usluga, već i po pitanju poslovne etike. Naše snažne korporativne vrednosti imaju ključnu ulogu u tome. Ustanovili smo šest ključnih principa kojima se ProCredit institucije rukovode u svom poslovanju:
 
Transparentnost: Pružamo transparentne informacije našim klijentima, javnosti i našim zaposlenima. Na primer, nastojimo da klijenti potpuno razumeju uslove ugovora koje sa nama sklapaju, a sprovodimo i finansijsku edukaciju kako bismo podigli nivo svesti o opasnostima netransparentnih finansijskih ponuda. 
Kultura otvorene komunikacije: Mi smo otvoreni, pošteni i konstruktivni kada komuniciramo jedni sa drugima, a konfliktne situacije na poslu rešavamo na profesionalan način i zajedničkim snagama radimo na pronalaženju rešenja. 
Društvena odgovornost i tolerancija: Klijentima pružamo pouzdane savete. Pre nego što im ponudimo lizing, pažljivo procenjujemo njihovu ekonomsku i finansijsku situaciju, njihov poslovni potencijal i kapacitet otplate. Na osnovu toga, pomažemo im da izaberu odgovarajuće uslove lizinga od kojih zaista mogu da imaju koristi, a da izbegnu prezaduženost. Odnosimo se prema svim klijentima i zaposlenima sa poštovanjem, nezavisno od njihovog porekla, boje kože, jezika, pola ili verskih i političkih uverenja. 
Uslužna orijentacija: Prema svim klijentima se ophodimo prijateljski, profesionalno i ljubazno. Naši zaposleni su posvećeni pružanju odlične usluge našim klijentima, bez obzira na njihovo poreklo ili obim poslovanja. 
Visoki profesionalni standardi: Svaki zaposleni preuzima odgovornost za kvalitet svog rada i konstantno nastoji da profesionalno napreduje. 
Visok nivo ličnog integriteta i posvećenosti: Potpuna iskrenost se u svakom trenutku zahteva od svih zaposlenih u ProCredit Grupi, a na sva kršenja ovog principa se reaguje brzo i odlučno. 
 
Ovih šest ProCredit vrednosti predstavljaju okosnicu naše korporativne kulture, o njima se diskutuje i aktivno se primenjuju u našim svakodnevnim aktivnostima. Pored toga, one su opisane i u Kodeksu ponašanja, koji transformiše etičke principe ProCredit Grupe u praktične smernice za sve zaposlene. Kako bi svi novi zaposleni u potpunosti razumeli sve prethodno definisane principe, uvodni/orijentacioni trening za nove zaposlene uključuje i diskusije čija je tema isključivo Kodeks ponašanja i njegov značaj za sve članove našeg tima. Redovno obnavljanje ovih znanja kroz naredne obuke ima za cilj da zaposleni ostanu posvećeni našim visokim etičkim standardima i budu u toku sa novim pitanjima/temama i pojavama u kojima prepoznajemo etičku dimenziju. Ovakvi treninzi omogućavaju zaposlenima da analiziraju primere iz prakse i razmatraju sve situacije gde se javljaju nejasnoće i sumnje.
 
Takođe, sprovodimo proveru zahteva za za lizing u pogledu usklađenosti sa standardima poslovne etike. Ne odobravamo lizing preduzećima i pojedincima ukoliko postoji sumnja da koriste nebezbedne i moralno neprihvatljive oblike rada, što se posebno odnosi na eksploataciju dečijeg rada.
 
Još jedan način da budemo sigurni da se naša institucija pridržava najviših etičkih standarda je dosledna primena sistema i procedura najbolje prakse, kako bismo sprečili da se obavljanje aktivnosti pranja novca, finansiranja terorističkih aktivnosti ili drugih nelegalnih aktivnosti odvija kroz našu instituciju. Naši zaposleni su obučeni da primenjuju princip „Upoznajte svog klijenta“ i da sprovode temeljni nadzor i izveštavanje u skladu sa važećim propisima. Procedure za sprečavanje pranja novca i prevara se redovno unapređuju i primenjuju u Grupi, kako bi se obezbedila usklađenost sa lokalnim i međunarodnim regulatornim standardima.