Vlasnici

ProCredit Leasing je u 100% vlasništvu ProCredit Bank a.d. Beograd i ujedno članica ProCredit Grupe, predvođene matičnom kompanijom ProCredit Holding iz Frankfurta. ProCredit Leasing u Srbiji je osnovan februara 2005. od strane ProCredit Banke a.d. Beograd. Cilj Banke je bio da se uspostavi nova vrsta finansijske institucije, koja će odgovoriti na potrebe malih i veoma malih preduzeća na društveno odgovoran način. Primarni cilj nije bilo uvećanje profita na kratak rok, već produbljivanje finansijskog sektora i doprinos dugoročnom ekonomskom razvoju, uz prihvatljiv prinos na investiciju. ProCredit Holding je matično preduzeće globalne grupe, koju čini 22 ProCredit banke i 2 Lizing kompanije. Osnovan je 1998. godine kao razvojno orijentisana investiciona kompanija koja nastoji da uspostavi nove standarde u mikrofinansiranju (Internationale Micro Investitionen AG) od strane jedne od prvih konsultantskih firmi za razvoj finansija IPC.

 

Zvanični sajt ProCredit Holdinga: http://www.procredit-holding.com

 

Zvanični sajt ProCredit Banke: http://www.procreditbank.rs